Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Čarodějnice

Čarodějnice – i ohlášení pálení má svá pravidla

Blíží se oslavy Filipojakubské noci, vítání jara, chcete-li „pálení čarodějnic“. To s sebou nese zábavu, ale i riziko požáru. Pro uspořádání oslav s hranicí je dobré udělat několik bezpečnostních opatření a také ohlásit pálení na příslušný HZS kraje, aby se z oslavy nestala pohroma. 

HZS Středočeského kraje využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci evidence pálení. Hasiči takové pálení evidují. Toto ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

 

Jak přesně postupovat při nahlašování pálení?

Fyzické osoby před zahájením pálení nahlásí spalování látek přes aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ, kde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí místo.

Důležité informace jsou:

 • Doba pálení – časový údaj od začátku pálení až po úplné uhašení.
 • Odpovědná osoba a její kontakt – je potřeba uvést toho, kdo bude po celou dobu pálení na místě. Kontakt bude sloužit pro případné telefonické ověření operačním střediskem.
 • Místo pálení – vyznačeno přesně v mapě, v poznámce lze popsat např. nejbližší přístupovou cestu.
 • viewimage.jpg
 • * Po registraci můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu pálení informováni na Váš kontaktní email.

  Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů písemně ohlásit pálení na místně příslušný HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Využitím aplikace evidence pálení nedochází ze strany právnické a podnikající fyzické osoby ke splnění podmínek a povinností, které jsou dány výše zmíněným zákonem. Pro nahlášení spalování hořlavých látek na volném prostranství právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je třeba učinit samostatné podání na HZS Středočeského kraje se všemi náležitostmi.

  Pár rad na závěr, jak bezpečně oslavit pálení čarodějnic:

 • Při rozdělávání ohně, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky.
 • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy.
 • Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením střechy.
 • Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru!!!
 • Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů.

 

Poslední fotografie

Mail list


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21193
Měsíc: 2649
Den: 118

Kontakt

SDH MĚSTO TOUŠKOV

Čemínská 257,
MĚSTO TOUŠKOV
33033
Czech Republic

sdhmestotouskovwebmaster@gmail.com